Wet van privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Atelier Crea JUUL verwerkt van haar  cursisten en geïnteresseerden in Crea JUUL's activiteiten.

Indien je jouw persoonsgegevens (in document / mail / FB of foto vorm) aan Atelier Crea JUUL verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Atelier Crea JUUL, Overmeerseweg 113, 1394 BH Nederhorst den Berg, KvK nr 61739104, telefoonnummer 0611153344

Eigenaresse van dit atelier is Juliette Schriek - Roukens, bereikbaar via mail julietteschriek@ziggo.nl of via telefoonnummer 0611153344.2. Welke gegevens verwerkt Atelier Crea JUUL en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw aanmelding of vraagstelling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam;
            b) indien door jezelf opgegeven adresgegevens;
            c)indien opgegeven  telefoonnummer(s),  indien per mail informatie verstrekt, e-mailadres(sen);
             
2.2       Atelier Crea JUUL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
              a)   je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over cursusinformatie / aanmeldingen en verder van toepasbaar zijnde info hierop.

              b)  mailgegevens kunnen worden gebruikt voor het toesturen van actuele informatie / nieuwsbrieven e.d. en diensten van Atelier Crea JUUL.

              c)  je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om eenmalig een betaling te kunnen terugstorten in geval van en uitsluitend voor een annulering.  

 

2.3       Je naam, mailadres en indien opgegeven telefoonnummer wordt tot uiterlijk 2 jaar na je laatst gevolgde cursus bewaard. 

 

E-mail berichtgeving 

Atelier Crea JUUL gebruikt je naam en e-mailadres voor het toesturen van bevestigingen van een cursus, informatie etc omtrent de cursus die je gaat volgen. Alle persoonsgegevens inclusief e-mail adres zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij hier door de gebruiker / eigenaar schriftelijk toestemming is gegeven.  Tevens word je e-mail adres gebruikt voor het toesturen van update informatie over het cursus aanbod.

Voor laatstgenoemde activiteit kun je je afmelden door een mail te sturen.

   

  4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Atelier Crea JUUL passende technische* en organisatorische maatregelen getroffen.

   

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1     Neem contact op met Juliette Schriek indien je je persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. 

  5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Juliette Schriek. 

  5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Atelier Crea JUUL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met Juliette Schriek. 

  5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Juliette Schriek. 

   

  6. Beveiligingsmaatregelen

  Atelier Crea JUUL's website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat* om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

   

  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.